Spolí (foto)story

Tyto a další scény z klubového života ukazují některé významné okamžiky, které se podařilo zachytit fotografickým aparátem. Některé významné okamžiky se zachytit nepodařilo. O co jde, se dovíte, když nad každý obrázek najedete myší. Zásadně doporučujeme prohlížení metodou "Z", tj. zleva doprava, shora dolů, stejně, jak je obvyklé číst v evropské kultuře text.

Nikdo by nám samozřejmě nevěřil, že se dlouhodobější soužití tak vyhraněných osobností, jakými obvykle gastrocyklisté bývají, obejde bez konfliktů. Následující příběh je však rovněž velice názornou ukázkou toho, jak se mají takové konflikty řešit. Kancléř si vyhrazuje právo použít zde uveřejněné dokumentační materiály jako východisko pro připravovanou praktickou příručku "Psychologie gastrocyklisty - aneb - přežít lze i chytrárium".
Byl to den jako každý jiný. Nejdřív byl sport ... ... pak služba v kuchyni.
Kapr á la Marseille byl mohutným gastronomickým zážitkem ... ... a všichni zářili štěstím.
Avšak ďábel nespal - podstrčil těm dobrým lidem noviny ... ... a nemohlo to skončit jinak!
Takhle politika ničí lidi ... Kancléř musel nasadit ty nejnovější psychoterapeutické postupy ...
... aby všechno zachránil. Kataraktická očistná koupel je nejlepší způsob, jak se s tím vším vypořádat.

   

Nahoru        Na úvodní stranu