Ustavující schůze (2001)

Tyto a další scény z klubového života ukazují některé významné okamžiky, které se podařilo zachytit fotografickým aparátem. Některé významné okamžiky se zachytit nepodařilo. O co jde, se dovíte, když nad každý obrázek najedete myší. Zásadně doporučujeme prohlížení metodou "Z", tj. zleva doprava, shora dolů, stejně, jak je obvyklé číst v evropské kultuře text.

Opravdovým milníkem v životě klubu byla ustavující schůze CYKLUSu jako občanského sdružení. Rozhodnutí opustit pohodlnou a (hlavně) k ničemu nezavazující ilegalitu zrálo v hlavách členů klubu dlouhou dobu. Nakonec jsme se k tomuto kroku odhodlali zejména s přihlédnutím na oprávněné zájmy našich stávajících a budoucích sponzorů - a - v neposlední řadě - se záměrem ulehčit práci historikům a autorům čítanek.
Ustavující schůze občanského sdružení CYKLUS se konala 11.8.2001 (toto datum si zapamatujte!) v atriu klubovny u Hluchých ryb - a měla velice slavnostní charakter, jak se ostatně na historický okamžik sluší a patří!
Méně zkušeným internetistům připomínám, že se jim popisky k obrázkům objeví, jakmile nad obrázek zabrowsí myší (pozn. webák :-)
Kancléř čte stanovy. (Všimněte si předmětu v levé ruce - ano, je to vývrtka!)
Schůze se těšila překvapivě velkému zájmu mladé veřejnosti. (Později jsme zjistili, že to zřejmě způsobila dopředu ohlášená konzumace.) Práce s mládeží patří k základním povinnostem funkcionářů klubu. (Auditor vysvětluje ...)
CYKLUSBLUESFAKERS - ojedinělé vystoupení undergroundové legendy. Bodynka se stala garantem kulturní části večera.
Slavnostního lesku dodal ustavující schůzi dobročinný koncert avantgardní skupiny CYKLUSBLUESFAKERS. Hudebníci tohoto tělesa jdou ve svém purismu tak daleko, že zásadně na veřejnosti nevystupují, pokud není přítomen alespoň jeden pes - a nahrávací studia světových mediálních gigantů ingorují úplně.

   

Nahoru        Na úvodní stranu