Prase v popelnici (2001)

Tyto a další scény z klubového života ukazují některé významné okamžiky, které se podařilo zachytit fotografickým aparátem. Některé významné okamžiky se zachytit nepodařilo. O co jde, se dovíte, když nad každý obrázek najedete myší. Zásadně doporučujeme prohlížení metodou "Z", tj. zleva doprava, shora dolů, stejně, jak je obvyklé číst v evropské kultuře text.

Za téměř zlomový okamžik v životě našeho klubu lze označit akci "Prase v popelnici". Ve spolupráci se spřátelenou jednotkou vedenou generálmajorem Culebrasem (dnes již maršálem - povýšení na sebe nedalo po vydařených manévrech dlouho čekat, pozn. webák) bylo dosaženo opravdového vrcholu v oblasti konzumace. Prase vyjmuté z popelnice si okamžitě získalo upřímnou náklonost všech přítomných - a popíjení výsostného vína opatřeného péčí zástupců vinařského koncernu André korunovalo skvělou náladu.

Jak se prase dostalo do popelnice nikdo neví. Čekání na prase.
Maršálův výraz nenechává nikoho na pochybách - je to opravdový milovník zvířat. Musíme se začít spiritualisticky otužovat, hlavně kronikářka!
Že klubový život není jen samé ejchuchů dokazuje fotografie vpravo dole. Byla pořízena na hodnotící schůzi po akci "Putování za Bicanem". Z výrazu členů výboru lze tušit, že je ještě hodně co zlepšovat.

   

Nahoru        Na úvodní stranu