Páté Blato stálo za to ...

Tyto a další scény z klubového života ukazují některé významné okamžiky, které se podařilo zachytit fotografickým aparátem. Některé významné okamžiky se zachytit nepodařilo. O co jde, se stejně nedozvíte, ale rozhodli jsme se nahradit skryté texty, které se objevovaly - a někdy taky neobjevovaly - po přejetí obrázku myší, obsažnějšími vysvětlivkami pod fotografiemi.


Páté soustředění v Blatě se vyznačovalo vysokou organizovaností a uvědomělou kázní. Novinkou pak bylo zavedení ranních nástupů - zatím bez rozcviček, pouze s hravou formou živých obrazů jak je blahého času vymyslel nedostižný mistr a nevyčerpatelný zdroj inspirace nejen českých gastrocyklistů Jára Cimrman.

Tento obrázek by mohl být mylně vykládán jako zjevný pokus o inzultaci mapaře jako impulzivní reakci na obvyklé bloudění.
Ve skutečnosti šlo o neverbální projev naprosto opačného významu:
"Takhle ti držíme palce!"

Původně dobře míněný záměr provozovat gastrocyklistiku jako sport, ve kterém se mohou realizovat partneři různého pohlaví - a vyjít tak vstříc aktuálnímu antidiskriminačnímu trendu  - se ukazuje v praxi pro mírové genderové soužití jako téměř vražedný.
Při rozboru příčin tohoto jevu jsme však překvapivě zjistili, že vina je tentokrát jednoznačně na straně (nutno zdůraznit dnes již většinou asijských) výrobců velocipedů. Téměř všechna dámská provedení kol se totiž vyznačují nefunkčním systémem změny převodů a mimořád- ným odporem při jízdě do kopce.

I zde však platí ono známé "stačí chtít". Když totiž partner věnuje technickému stavu stroje své partnerky stejně láskyplnou péči jako svému ultralehkému speciálu, stonásobně se mu to vrátí v dokonalé harmonii umocňující společné zážitky - například při vědeckém pozorování vodní fauny, jak vidíme na následujícím záběru vlevo dole.

Ovšem naprosto nejspolehlivějším harmonizačním momentem byla, je a bude společná konzumace - třeba v Třeboni - a nejlépe v pivovaru (snímek dole).

Výraz ve tváři děvčat po návratu z další náročné jízdy na mateřskou základnu penzionu Hřebíček nenechá nikoho na pochybách, že gastrocyklistika je ten pravý sport pro lidi všech pohlaví, vyznání, věku, ras, vzdělání - a vůbec.

Oživení prastaré tradice mírových ohňů pak bylo logickým vyvrcholením pátého Blata. 
Při této příležitosti pronesl president Cyklusu kratší řeč přerušovanou delšími vstupy kronikářky, která si všechno pamatuje.

   

Nahoru        Na úvodní stranu